Så får du bättre ROI på dina investeringar i content marketing

En väl genomtänkt content marketing-strategi kan hjälpa en sajt att komma högre upp i sökmotorerna och öka trafiken till hemsidan. Men med den enorma mängd innehåll som finns på webben idag blir det samtidigt allt viktigare att skapa genomtänkt och nischat innehåll som verkligen tillför läsaren någonting nytt och som adderar värde.

Idag räcker det inte heller med att bara skapa bra skrivet innehåll. Bilder och video blir allt viktigare för att fånga läsarens uppmärksamhet och att få bättre spridning.

Redan vid planeringen av innehåll bör det finnas en strategi för spridning i digitala kanaler. Bygg kontinuerligt er community i sociala medier och ha en tydlig plan gällande hur ni kan jobba med annonser för att få högre spridning.

Content Marketing - Scream Mediebyrå

Det är viktigt att ha en nedskriven content marketing-strategi som beskriver hur innehåll ska tas fram och spridas, men även vilka KPI:er som finns och hur resultatet från olika satsningar ska mätas. Genom att förstå när, hur och till vem olika typer av innehåll fungerar bäst kommer du att få bättre ROI på dina content marketing-satsningar.

Vill du veta mer?

Vill du få hjälp med att tydligare koppla ditt arbete inom Content Markering till tydligare ROI, kontakta gärna Christer Björkin på The Content Family (en del av Scream-gruppen) på christer@thecontentfamily.se, eller 070-560 23 20.

Vidare läsning:

Business2Community: http://www.business2community.com/content-marketing/content-marketing-trends-2017-make-content-marketing-deliver-roi-infographic-01841717#MyZytxlcY8zuLKIi.97