Begränsningar av Cookies i webbläsare

Begränsningar av Cookies i webbläsare

Vi ser sedan en tid tillbaka en utveckling där cookies med cross site tracking-funktionalitet begränsas i webbläsare och framförallt tredjeparts-cookies.

Tredjeparts-cookies är cookies som sätts av en aktör vars domän webbläsaren inte besöker. Ett exempel på det är om webbläsaren besöker aftonbladet.se och cookies sätts från Google eller Facebooks domän.

Dessa cookies används i största utsträckning till digital rapportering och för riktad annonsering.

Safari har sedan en ganska lång tid tillbaka lanserat ITP (Intelligent tracking prevention), ett sätt att begränsa cookies som används i cross site tracking-syfte. Safari och Firefox blockerar idag alla tredjeparts-cookies by default och i Chrome kan man idag välja att aktivt blockera tredjeparts-cookies. 

Google planerar i uppdateringen av Chrome (5 februari) att införa ett krav att aktörer som sätter cookies måste flagga cookien med information huruvida cookien används i cross site tracking syfte, om det är en cookie som används mellan siter i ett publicistnätverk eller om det är en cookie som används endast av siten som webbläsaren besöker. Chrome gick också ut med ett uttalande om att man inom en tvåårsperiod kommer att följa Safari och Firefox med att fasa ut cookies (2020-01-14).

Chrome hade i december 2019 en marknadsandel i Sverige på ca 52 % och Safari på ca 32 %. Safari är något större på mobilbrowser (ca 47 %) jämfört med Chrome (ca 40 %). Källa: https://gs.statcounter.com/

Dessa begränsningar innebär att digital rapportering och uppföljning som bygger på tredjeparts-cookies påverkas. Exempel på det är frekvens, räckvidd och andra mått som bygger på unikitet.

Exponeringar, totalt antal konverteringar, sessioner samt andra mått som inte bygger på cookie-data kommer inte att påverkas.

Målgrupper som bygger på tredjeparts-cookies kommer att minska, vilket i förlängningen påverkar våra riktade annonser då vi inte kan berika annonsvisningar med tredjepartsdata i samma utsträckning.

Detta innebär att bolag som säljer tredjepartsdata blir påverkade, mindre Ad-tech bolag som är beroende av tredjepartsdata blir påverkade och publicister kommer i mindre utsträckning kunna berika sina annonsvisningar.

Vi tror att detta kan innebära att annonsörspengar skiftas från mindre Ad-tech bolag och mindre publicister till större aktörer som kan berika annonsvisningar med data som dem själva sitter på (första partsdata).

Kontextuella köp kan också få ett uppsving då denna typ av köp kan göras utan att databerika visningen.

I dagsläget är det svårt att sia exakt vad dessa begränsningar innebär i praktiken då olika intressenter har olika sätt att komma runt dessa begräsningar som sätts av webbläsarna.

Vi på Scream följer detta noggrant och uppdaterar våra kunder om utvecklingen.

Svenska Folket och Robotar – Svenskarnas attityder till Artificiell Intelligens

Svenska Folket och Robotar – Svenskarnas attityder till Artificiell Intelligens

Vi på Scream är nästintill besatta av att förstå människor eftersom det är grunden till att lyckas med kommunikation. Därför har vi valt att ta fram rapporten Svenska folket och robotar tillsammans med Insight Intelligence, CGI, IBM och Postnord. En riksomfattande undersökning där vi tagit reda på hur svenskarnas kunskap om AI är, hur de ser på AI i sin vardag. Vi frågar också om deras inställning till AI, vad de ser som positivt och vad de är rädda för. Hur ser relationen ut mellan människa och maskin?

Resultatet av undersökningen är sammanfattat i en rapport som du kan ladda ner och läsa här

Vi gör även en presentation i ämnet där vi även pratar mer om hur du som marknadsförare kan närma dig AI i ditt jobb och påbörja resan i att använda AI för att förbättra och förenkla utvalda uppgifter inom marknadsföring och kommunikation.

Hör gärna av er till Sofie Westerstrand & Jonas Vahlne för information angående den kommande presentationen.