Trendspaning: Konsumtion i Coronakrisens spår – Uppdatering september

Året 2020 kommer alltid att förknippas med Covid-19 och när vi längre fram tänker tillbaka på det här året kommer vi förmodligen fortfarande att minnas hur pandemin formade våra dagliga liv och fick oss att förändra våra beteenden. Social distansering har fått oss att umgås med våra när och kära över video, förändrat hur vi konsumerar media och underhållning, och inte minst påverkat vad och hur vi handlar.

Pandemin har slagit hårt mot handeln och särskilt mot sällanköpskategorin, där hälften av företagen tappade 40% av sin omsättning när krisen slog till. Att näthandeln har slagit rekord under pandemin ser inte heller ut att kunna väga upp det betydande försäljningstappet i den fysiska handeln. Däremot har distanseringen påverkat vårt shoppingbeteende och gjort att näthandeln fått fäste i nya grupper av befolkningen, som exempelvis 30- och 40-talister där den digitala handeln har ökat med 157% och andelen som handlat mat online gått från 1% till 23%.

Kommer e-handeln ta en större del av handelskakan även efter pandemin?

När ett annat Coronavirus (MERS) spreds över delar av världen år 2015, drabbades Sydkorea särskilt hårt. Samtidigt såg landets e-handel en tydlig ökning där omsättningen för matshopping online ökade med 20% på en månad. Det som är intressant är att omsättningen stannade kvar nära den nya högre nivån även efter att smittspridningen helt avtagit. Det är därför inte en orimlig tanke att e-handeln i Sverige, som redan har en stark tillväxttakt (+19% 2019), kommer att accelerera ytterligare nu när nya grupper av befolkningen fått ett nytt shoppingbeteende.

Det är inte bara hur vi väljer att handla som har förändrats under krisen utan det gäller även för vad vi lägger våra pengar på. Vi är nog många som har känt ett minskat behov av att exempelvis hålla garderoben uppdaterad när hemmet förvandlats till det nya kontoret. Mode- (-21,4%) och skohandeln (-28,4%) är de kategorier som har drabbats allra hårdast av våra förändrade inköpsplaner, men även försäljningen i servicehandeln och bensinmackar (-17,6%) har drabbats kraftigt till följd av vår distansering och det minskade resandet.

Hur påverkar pandemin oss psykologiskt?

Pandemins störning kan även ha påverkat oss på ett mer psykologiskt plan. Effekten av denna störning blir möjligen inte lika omedelbar, men kan fortfarande bli kännbar för företag.

Undersökningar och forskning visar att betydande livshändelser som innebär en förändring av våra liv har förmågan att förändra våra inköpsvanor och få oss att prova nya varumärken och produkter. En av orsakerna till detta är att upplevd osäkerhet får oss att omedvetet utvärdera våra beteenden och våra behov.

Den andra effekten av ett livsevent är att de har potentialen att bryta upp invanda rutiner och vanor. Vi kanske rör oss i andra områden än tidigare, handlar på andra tider eller på andra sätt än tidigare. De här förändrade vardagen skapar nya rutiner som kan göra att tidigare lojala kunder väljer andra alternativ och nya kunder förhoppningsvis tillkommer.

Millennials och Generation Z är särskilt berörda konsumentgrupper

Unga vuxna är en grupp som historiskt sätt drabbas hårt under en lågkonjunktur och som därmed skapar nya rutiner; många blir arbetslösa och tvingas minska sina utgifter, samtidigt som den mentala ohälsan ökar. Under 2019 utgjorde Generation Z och Millennials närmare hälften av världens befolkning (46%) vilket gör dem till en viktig konsumentgrupp för många företag.

Samtidigt tvingas nu företagen anpassa sitt erbjudande till målgruppernas förändrade behov och köpbeteende, det visar en studie från Euromonitor.

Hur har varumärken anpassat sig till vårt förändrade beteende?

Varumärken som snabbt svarar på de direkta behoven hos konsumenterna under krisen kan få ökad uppmärksamhet och popularitet. Det innebär till exempel att man anpassar sig till ett nytt sparsamhetstänkande hos sin målgrupp och att man tänker syfte före vinst där man erbjuder relevanta produkter/tjänster som adderar värde och underlättar konsumenternas nuvarande situation. Och självklart behöver man öka/fortsätta med sin närvaro online.

Snapchat – Here for you

Flera populära plattformar och appar har börjat lyfta frågor inom mental hälsa, som ett svar på utvecklingen av den mentala ohälsan bland unga. Snapchat lanserade Here For You, en funktion som ger Snapchattare tillgång till expertresurser när de söker efter ämnen relaterade till mental hälsa och välmående.

Apple lanserar en budget-Iphone

Apple har tagit fram en ny budgetmobil som är betydligt billigare än de andra modellerna, något som självklart tilltalar personer med försämrad privatekonomi (även om detta inte är ett direkt svar på den pågående lågkonjunkturen så är lanseringen samtidigt väldigt bra tajmad).

Nya skor som hyllar pandemins hjältar

Ett vietnamesiskt skomärke, Biti’s, har tagit fram sneakers där de hyllar pandemins hjältar genom att dekorera skorna med bilder på doktorer, matleverantörer, piloter etc.

Om du har frågor kring hur just era målgrupper har påverkats av corona-pandemin, och vad detta innebär för ert företag, så bollar vi på Scream gärna detta tillsammans med er.

Mediekonsumtion i Coronakrisens spår – Uppdatering Maj

Nyhets- och mediekonsumtion i det nya normala (t o m sista april)

Vi ser en tydlig avmattning av den extrema nyhetskonsumtion som varit under krisens början. I grafen nedan ser man den digitala indexerade nyhetskonsumtionen över tre tidsperioder. Nivå 1 innan pandemin nått Sverige, nivå 2 från början på mars till början på april och nivå 3 under resten av april. Vi ser en tydlig avmattning och stabilisering av nyhetskonsumtion även om den ligger på en högre nivå än normalt.


Grafen visar den digitala indexerade nyhetskonsumtionen över tre stycken tidsperioder. Som en bas (index 100) ligger det genomsnittliga frekvensen i digitala nyhetsmedier under perioden oktober till sista december 2019 – detta ser ni som en svart basplatta.

Avmattning av Play- och LinjärTV-tittande

Ökningen av trafik till främst Aftonbladet och Expressen, som sågs i starten av Corona, har de senaste veckorna mattats av. TV4Play och SVT Play är de kanaler där vi fortsatt ser en ökning jämfört med innan Corona-utbrottet.

De höga nivåerna vi såg i LinjärTV under peaken av Corona i Mars/ April har lagt sig och vi är tillbaka på de nivåer som var innan pandemin. Vecka 21 tittade vi i snitt på TV i 120 min jämfört med 135 min veckan innan. Det är fortsatt ett något högre TV-tittande än prognostiserat i tid spenderad, dock är det inte en ökad räckvidd totalt utan snarare att samma tittare spenderar mer tid framför TV’n.

Radiolyssnandet stabilt och i nivå med 2019

Totala radiolyssnandet vecka 21 är på samma nivå som 2019, med 7 490 000 unika veckolyssnare.

SR nådde 6 158 000 unika veckolyssnare vilket är en minskning på -2% jmf med föregående år samma vecka, men en ökning med +1% jmf med föregående vecka i år.

Kommersiell radio nådde 5 996 000 unika veckolyssnare vilket är en minskning med -3% jmf med samma vecka föregående år och +3% jmf med föregående vecka i år. RIX FM har fyra veckor i rad varit Sveriges största radiostation sett till räckvidd

Vanligtvis en liten nedgång för radiolyssnandet under semestermånaderna, men i och med restriktioner om att inte resa utomlands kan radiolyssnandet, framförallt i bil, påverkas positivt.

Utomhus – Naturen lockar fler och centralstationer och kollektivtrafiken tappar kraftigt

Google Mobility Report för Sverige 11 april 2020 visar en ökning på 84 procent sedan slutet av februari för aktivitet i områden som parker, trädgårdar, stränder, rastgårdar och friluftsområden. Givet de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har minskar såklart flödet i kommunaltrafiken, köpcentrum samt på gator och torg.

Marknadsledaren inom utomhusmediet, Clear Channel, har sedan Coronakrisen drabbade oss mätt flödet veckovis och håller oss uppdaterade löpande. Ganska naturligt så är det enligt de senaste siffrorna (vecka 20) kollektivtrafiken som tappat mest i flöde, 60%. Köpcentrum har tappat 38% och gatuplacerade ytor 21%. Detsamma gäller Ocean Outdoor som företrädelsevis har ytor på centralstationer och i köpcentrum som ni finner ett diagram från nedan.


Hårdast drabbat är centralstationer som enligt de senaste siffrorna tappat 65% av sitt flöde.

Vi läser magasin i större utsträckning

Mer tid hemma ger mer tid för läsning. Aller Media redovisar ett i flera fall trefaldigt ökat antal prenumerationer jämfört med samma period förra året. En bidragande faktor skulle kunna vara att flertalet av Allers titlar har en äldre målgrupp. Lösnummerförsäljningen har minskat en aning på flygplatser och centralstationer, men kompenseras av en ökning i livsmedelsbutiker.

Tillsammans med RAM har de gjort en djupdykning i hur läsandet påverkats sedan Corona och det visade sig att läsarna läser fler artiklar och mer noggrant än innan coronapandemin startade, en ökning med 10%. Viljan att fördjupa sig ytterligare och söka mer information om de ämnen man läst om har ökat med 32 procent. Även reklameffekten för tidskrifter har ökat under pandemin och kvinnor har blivit mer benägna att dela olika typer av innehåll.

Läsarna lägger ner mer tid på annonserna och i och med det upplever de också att de får ny information i högre grad. Köpintentionen har i snitt ökat med sex procent, från redan höga värden och återigen ser vi en önskan av att dela med sig av informationen man har tagit del av, viljan att rekommendera vidare har ökat med hela 17%.

Bonnier Magazines har framför allt månadsmagasin så där har man inte kunnat dra några slutsatser än.

Mediekonsumtion i Coronakrisens spår – Uppdatering April

Allt fler tittar på Play

TV4Play, Aftonbladet TV och Expressen TV har alla ökat sin trafik markant de senaste veckorna. Om man jämför perioden före corona-utbrottet med perioden efter så har till exempel Expressen TV ökat sina starter med 72% och Aftonbladet 25%. Vi spenderar också mer tid när vi tittar på Play – hos Expressen har tittartiden ökat med hela 139%!  Samtidigt är det SVT som ligger i toppen sett till tittartid, det gäller t ex för deras program Bäst i Test och Gift vid första ögonkastet.

Tittartiden för TV ökar, men det är samma personer som tittar

Vi spenderar mer tid framför TVn, jämfört med samma period under föregående år. När corona-effekten tog vid ordentligt ökade TV-tittandet extra mycket. Under vecka 12-16 tittade vi i snitt 17 minuter mer på TV per dag, jämfört med 2019. Den starkaste och mest stabila kanalen är TV4 med ett tittande på 38 minuter dagligen. Trots att det blir fler minuter framför tvn så är det fortfarande samma personer som tittar. Däremot ökar den dagliga räckvidden som en effekt av att folk är hemma mer och således ser oftare på TV än tidigare. Program som Nyheter och Corona-rapportering ökar men också tittandet off prime, som en följd av att mer folk är hemma dagtid.

Radiolyssnandet är fortfarande stabilt!

Under vecka 16 lyssnade 7 464 000 unika svenskar på radio, vilket är väldigt likt föregående vecka och samma vecka föregående år. SR nådde 6 milj. lyssnare under vecka 16 och kommersiell radio 5,8 milj. Lyssnartiden ökade för kommersiell radio under samma vecka medan lyssnartiden för SR minskade. Den genomsnittliga tiden för kommersiell radio ökade med +3% till 89,3 min/dag, jämfört med föregående vecka.

Ökad användning av sociala medier, samtidigt CPM-kostnaderna minskar

Användandet av sociala medier fortsätter att öka. Samtidigt ser vi halverade CPM-kostnader på flera plattformar. Facebooks CPM-kostnader har t ex gått från 39,9 kr i vecka 11 till 29.5 kr i vecka 15. Många företag minskar sina marknadsbudgetar vilket leder till ett tapp av CPM-kostnader (pga den minskade konkurrensen). Detta kan samtidigt vara ett bra tillfälle för vissa företag att förvärva nya kunder till en lägre kostnad än tidigare.

CPM per vecka, Facebook:

Mediekonsumtion i Coronakrisens spår – Uppdatering Mars

Stor ökning av besök till nyhetssajter

Antalet sidvisningar har ökat drastiskt på flera sajter under första hälften av mars: Aftonbladet +83%, Omni +90% och SvD +115% (period 29/2 – 13/3). Även lokala nyhetssajter har ökad trafik – Leeads rapporterar att trafiken på deras lokala nyhetssajter har ökat med runt 55%. Enligt en undersökning från Schibsted använder 46% i åldern 18-54 år främst digitala nyhetstidningar när de vill få information om Corona.

YouTube

Vi vänder oss även till YouTube för att få nyheter om covid-19. Därför lanserar YouTube en speciell sektion för nyheter om det nya coronaviruset direkt på tjänstens startsida. Tjänsten kommer inledningsvis att vara tillgänglig i 16 länder.

YouTube har också fått en markant ökning i antalet uppladdningar av videor som spelats in hemma, det berättar TV4 Nyheter. Det är videos som innehåller alltifrån personer som gör musik, städar eller lagar mat. Vi blir med andra ord kreativa när vi tvingas stanna hemma.

Facebook ökar i användning men minskar i annonsering

 • Facebook rapporter att användandet av gruppsamtal med Messenger har ökat med 70%, och även tiden på samtalen har fördubblats globalt, vecka för vecka. Störst ökning har varit i de regioner som drabbats hårdast av viruset.
 • Samtidigt har annonseringen på Facebook minskat, framförallt i de länder som har strikta restriktioner avseende smittspridningen av covid-19. Det skriver Dagens Media.

Rekordhöga siffror för podd!

 • I helgen 21-22 mars nådde Acast sina hittills högsta lyssnarnivåer globalt.
 • I Sverige har också lyssnandet ökat sedan vecka 10; Från 4 259 126 till 4 617 686 lyssningar per vecka. Lyssnadet i Sverige har ökat framför allt i tre segment; Musik +36 %, Mat & dryck + 22 %, Business +16 %
 • Avsnitt som innehåller orden corona eller covid i titeln, har lyssnats på mer än 27,5 miljoner gånger globalt.

Vi föredrar radio med nyheter och analys, på flera språk!

 • De tre senaste veckorna har den genomsnittliga dagliga lyssnartiden för den svenska befolkningen ökat med ungefär 9,5 procent, enligt Sifos PPM-siffror.
 • Räckvidden för det totala radiolyssnandet har gjort en liten ökning på 2 procent.
 • Sveriges Radio ser ett ökat intresse av nyheter och analyser, men också av andra saker som musik och humor. Många lyssnare vill även ha nyheter på andra språk än svenska och engelska.

Kraftig ökning av nättrafiken

 • När vi är hemma i större utsträckning ökar nättrafiken rejält. IP-Only ser en stor ökning av användning av digitala arbetsverktyg men också av nyhets- och streamingkonsumtion.
 • Det är framförallt på dagen som användningen ökar då många arbetar hemifrån. Kvällstrafiken har ökat med 20 procent vilket främst drivs av ökad streaming.

Sammanfattningsvis ser vi att behovet av nyheter om covid-19 är mycket stort i såväl Sverige som övriga Europa. Vi söker information brett över olika medier och kanaler. Våra nya vanor och levnadssätt gör också att vi svenskar använder en rad olika digitala verktyg för att klara av den nya tillvaron, både för att kunna arbeta effektivt och hålla kontakten med sina nära och kära. Den ökade nättrafiken skapar samtidigt utmaningar för infrastrukturen då nätet blir väldigt belastat.

Vad händer i media nu?

Vårt medieanvändande förändras nu mycket, nyheter och sociala medier är högintressant och digitalt och rörligt ökar, några exempel nedan:

 • TV-tittandet ökar, i Kina ökade linjära snitt-tittandet med runt 50%
 • TV4 play dubblat antal starter senaste dagarna, 46% upp hittills i mars jmf med 2019.
 • Aftonbladet  – dubblat antal starter i AB TV 14 mars, 44% upp hittills i mars.
 • DI  – i måndags över 8 milj sidvisningar, 73% över en snitt-måndag.
 • Social får vi inga generella siffror ifrån, men nyhetsinhämtandet är stort i de kanalerna i yngre grupper framför allt, och när vi inte får ses live så blir sociala kanaler ännu viktigare

OOH, flygplatser, kollektivtrafik lider såklart mest bland medierna av den minskade rörligheten idag.

Men det finns alltså även bra möjligheter och räckvidder i media nu!

Några saker att tänka på i dessa tider:

 • Tonen i kommunikationen är viktig, tänk väl igenom budskapen!
 • Jobba med varumärke snarare än försäljning nu, sälj får komma senare
 • Fokusera på vad kunderna vill ha nu, vad funderar de på, kan vi hjälpa till med något?
 • Kan vi bidra till samhället på något vis?
 • Kan vi knyta an till situationen utan att intrycket blir att vi profiterar på den?
 • Det kommer finnas mer tid att läsa content

För kunder inom resor, nöjen, sport, restaurang och fysisk handel är effekterna tyvärr mycket kännbara och kräver stora ingrepp i verksamhet och kommunikation. Men för andra finns fortsatt ett stort värde i att nå ut. Situationen kommer inte vara för evigt, och som vi lärde oss i skolan kan man vinna mark genom att vara konsekvent och hålla i sin kommunikation även genom osäkrare tider.

Hör av dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp med kommunikationsfrågor!

Med anledning av Corona/Covid-19

Med anledning av Corona/Covid-19:

Vår personals, kunders och samarbetspartners säkerhet och hälsa är av högsta prioritet. Som organisation har vi även ett samhällsansvar och för att förhindra smitta uppmuntrar vi på Scream att våra anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö fr.o.m. idag jobbar hemifrån. Vår ambition är att alla möten ska genomföras som planerat men då primärt över telefon, Skype eller liknande. Prata gärna med din kontakt hos oss om vad som fungerar bäst för dig. Det är oerhört viktigt för oss att ni känner er trygga i vår tillgänglighet och leverans och vi kommer att göra vårt yttersta för att allt ska flyta på precis som vanligt.

Vi är givetvis även fullt medvetna om att Corona/Covid-19 påverkar även era verksamheter. Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver hjälp med anledning av nuvarande situation. Mediekonsumtion och tillgängligt medieutrymme förändras dagligen, vi följer utvecklingen noga och agerar snabbt på förändringar och nya möjligheter.

Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till mig eller till din kontakt på Scream.

Mvh

Emma Thorp

VD Scream

Scream Vinnare i Årets Byrå 2020!​

Scream Vinnare i Årets Byrå 2020!​

I torsdags vann vi på Scream det ärofulla priset ’Årets Byrå’!

Årets Byrå genomförs av REGI och är den största kundnöjdhetsundersökningen inom kommunikationsbranschen; i år deltog 142 byråer. Vi fick även, som enda mediebyrå, pallplats i nya kategorin ”Bästa Arbetsgivare”, ett pris som delas ut till de arbetsgivare som fått högst medarbetarnöjdhet samt gjort ett utmärkande arbete för att skapa ett hållbart arbetsliv för sina anställda.

Vi är oerhört stolta och glada över båda dessa priser! På Scream tror vi att nöjda medarbetare ger nöjda kunder och att vi har både branschens nöjdaste kunder och medarbetare är ett fint kvitto på detta.

Stort tack alla kunder för fantastiskt fina betyg, vi ser fram emot fortsatt spännande samarbeten 2020!

/ Vännerna på Scream