Vad händer i media nu?

Vårt medieanvändande förändras nu mycket, nyheter och sociala medier är högintressant och digitalt och rörligt ökar, några exempel nedan:

 • TV-tittandet ökar, i Kina ökade linjära snitt-tittandet med runt 50%
 • TV4 play dubblat antal starter senaste dagarna, 46% upp hittills i mars jmf med 2019.
 • Aftonbladet  – dubblat antal starter i AB TV 14 mars, 44% upp hittills i mars.
 • DI  – i måndags över 8 milj sidvisningar, 73% över en snitt-måndag.
 • Social får vi inga generella siffror ifrån, men nyhetsinhämtandet är stort i de kanalerna i yngre grupper framför allt, och när vi inte får ses live så blir sociala kanaler ännu viktigare

OOH, flygplatser, kollektivtrafik lider såklart mest bland medierna av den minskade rörligheten idag.

Men det finns alltså även bra möjligheter och räckvidder i media nu!

Några saker att tänka på i dessa tider:

 • Tonen i kommunikationen är viktig, tänk väl igenom budskapen!
 • Jobba med varumärke snarare än försäljning nu, sälj får komma senare
 • Fokusera på vad kunderna vill ha nu, vad funderar de på, kan vi hjälpa till med något?
 • Kan vi bidra till samhället på något vis?
 • Kan vi knyta an till situationen utan att intrycket blir att vi profiterar på den?
 • Det kommer finnas mer tid att läsa content

För kunder inom resor, nöjen, sport, restaurang och fysisk handel är effekterna tyvärr mycket kännbara och kräver stora ingrepp i verksamhet och kommunikation. Men för andra finns fortsatt ett stort värde i att nå ut. Situationen kommer inte vara för evigt, och som vi lärde oss i skolan kan man vinna mark genom att vara konsekvent och hålla i sin kommunikation även genom osäkrare tider.

Hör av dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp med kommunikationsfrågor!

Med anledning av Corona/Covid-19

Med anledning av Corona/Covid-19:

Vår personals, kunders och samarbetspartners säkerhet och hälsa är av högsta prioritet. Som organisation har vi även ett samhällsansvar och för att förhindra smitta uppmuntrar vi på Scream att våra anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö fr.o.m. idag jobbar hemifrån. Vår ambition är att alla möten ska genomföras som planerat men då primärt över telefon, Skype eller liknande. Prata gärna med din kontakt hos oss om vad som fungerar bäst för dig. Det är oerhört viktigt för oss att ni känner er trygga i vår tillgänglighet och leverans och vi kommer att göra vårt yttersta för att allt ska flyta på precis som vanligt.

Vi är givetvis även fullt medvetna om att Corona/Covid-19 påverkar även era verksamheter. Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver hjälp med anledning av nuvarande situation. Mediekonsumtion och tillgängligt medieutrymme förändras dagligen, vi följer utvecklingen noga och agerar snabbt på förändringar och nya möjligheter.

Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till mig eller till din kontakt på Scream.

Mvh

Emma Thorp

VD Scream

Scream Vinnare i Årets Byrå 2020!​

Scream Vinnare i Årets Byrå 2020!​

I torsdags vann vi på Scream det ärofulla priset ’Årets Byrå’!

Årets Byrå genomförs av REGI och är den största kundnöjdhetsundersökningen inom kommunikationsbranschen; i år deltog 142 byråer. Vi fick även, som enda mediebyrå, pallplats i nya kategorin ”Bästa Arbetsgivare”, ett pris som delas ut till de arbetsgivare som fått högst medarbetarnöjdhet samt gjort ett utmärkande arbete för att skapa ett hållbart arbetsliv för sina anställda.

Vi är oerhört stolta och glada över båda dessa priser! På Scream tror vi att nöjda medarbetare ger nöjda kunder och att vi har både branschens nöjdaste kunder och medarbetare är ett fint kvitto på detta.

Stort tack alla kunder för fantastiskt fina betyg, vi ser fram emot fortsatt spännande samarbeten 2020!

/ Vännerna på Scream

Utmaningar & möjligheter
– B2B-marknadsföring

Utmaningar & möjligheter
– B2B-marknadsföring

Ändrade kundbeteenden, fler kanaler än någonsin och nya digitala verktyg är en utmaning för alla marknadsförare, inte minst för de företag som verkar inom B2B. Vi frågade Erik Lennmark VD på Scream B2B om hur hans ser på utvecklingen, vilka behov som finns och vad man bör tänka på för att lyckas.   


Varför har Scream en B2B-del och vad skiljer den från den traditionella mediebyrån?


– I min tidigare roll som försäljningschef på Dagens industri träffade jag många VDar och chefer med ansvar för marknadsföring och försäljning på företag inom B2B. De påpekade att de saknade en partner som tog ett helhetsgrepp om marknadskommunikationen, så de inte behövde arbeta med många olika aktörer. En partner som förstod det allt mer komplexa kommunikationslandskapet och B2B-kundernas förändrade beteenden. Därför satsade vi på att bli en oberoende aktör som kan B2B och som fokuserar på marknadsföringens effekt, säger Erik Lennmark, vd på Scream B2B.


– Det som skiljer oss från den traditionella mediebyrån är att vi försöker komma in tidigare i processen för att analysera kundens affärsmodell och förstå hur deras kunder tänker. Exempelvis följer vi med flera av våra kunder ut på kundbesök.

– Vi jobbar med helheten, allt från positionering, varumärkesfrågor, employer branding, den digitala affären till hur de skall kommunicera och sälja sina produkter och tjänster för att nå sina mål.  Det innebär också att vi arbetar med kanaler som mässor, event, content, PR, partnersamarbeten samt med direkt input i försäljningsarbetet.


Vilka är de största utmaningarna för marknadsförarna inom B2B idag?


– Det handlar dels om ändrade kundbeteenden. Var och hur kunder samlar in beslutsunderlag, hur de köper produkter och tjänster vilket ställer krav på bättre analys av målgrupper och köpprocessen. Sedan är det som för alla marknadsförare svårt att följa med i och kunna dra nytta av digitaliseringen fullt ut. Idag finns fler kanaler och digitala verktyg som marknadsföraren måste ta hänsyn till, vilket är mycket kompetens- och tidskrävande.    


Hur ser ni på kundernas behov och användande av digitala verktyg?


– Som jag tidigare sa så är det komplext. Tyvärr börjar många i fel ände, med den tekniska lösningen. Det handlar alltid om att börja med affären och affärsmålen. Att sätta strategi och taktik, innan man väljer tekniska verktyg och plattform. Alla företag är olika och har därför inte samma behov. Exempelvis behöver den digitala verktygslådan anpassas efter kundens verksamhet och deras marknad. Idag finns många typer av specialiserade digitala byråer, som inte alltid är helt leverantörsoberoende. Dessutom har de svårt att hjälpa kunderna med en helhetslösning.


Vilka är era typkunder och vad erbjuder ni för stöd och rådgivning dem?


– Vi har arbetat en hel del med företag inom industri, transport och fastigheter. Vi jobbar även med andra branscher, men ser att vi byggt upp en kompetens inom dessa områden. Vår utgångspunkt i kundsamarbeten innebär alltid en nulägesanalys och frågeställningar som vad som driver kundens affär, hur de mäter framgång idag och hur kan marknad stödja affärsmålen. Idag kretsar det mesta om hur man kan dra nytta av den digitala affären och vi ser en stor efterfrågan på vår produkt Digital to Business. I stora drag handlar det om att tillsammans med kunden sätta en plattform och handlingsplan för att skapa affärstillväxt digitalt. Alltid i samverkan med andra kanaler och aktiviteter för att därigenom uppnå maximal effekt, avslutar Erik.

Vill du veta mer om våra insikter, få ytterligare information om Digital to Business eller är nyfiken på hur vi kan hjälpa dig som B2B-företag:  


Kontakta Erik Lennmark,

Erik.Lennmark@screamb2b.se

Telefon 070-2061294.

Mer om Scream B2Bs verksamhet här