Nyhets- och mediekonsumtion i det nya normala (t o m sista april)

Vi ser en tydlig avmattning av den extrema nyhetskonsumtion som varit under krisens början. I grafen nedan ser man den digitala indexerade nyhetskonsumtionen över tre tidsperioder. Nivå 1 innan pandemin nått Sverige, nivå 2 från början på mars till början på april och nivå 3 under resten av april. Vi ser en tydlig avmattning och stabilisering av nyhetskonsumtion även om den ligger på en högre nivå än normalt.


Grafen visar den digitala indexerade nyhetskonsumtionen över tre stycken tidsperioder. Som en bas (index 100) ligger det genomsnittliga frekvensen i digitala nyhetsmedier under perioden oktober till sista december 2019 – detta ser ni som en svart basplatta.

Avmattning av Play- och LinjärTV-tittande

Ökningen av trafik till främst Aftonbladet och Expressen, som sågs i starten av Corona, har de senaste veckorna mattats av. TV4Play och SVT Play är de kanaler där vi fortsatt ser en ökning jämfört med innan Corona-utbrottet.

De höga nivåerna vi såg i LinjärTV under peaken av Corona i Mars/ April har lagt sig och vi är tillbaka på de nivåer som var innan pandemin. Vecka 21 tittade vi i snitt på TV i 120 min jämfört med 135 min veckan innan. Det är fortsatt ett något högre TV-tittande än prognostiserat i tid spenderad, dock är det inte en ökad räckvidd totalt utan snarare att samma tittare spenderar mer tid framför TV’n.

Radiolyssnandet stabilt och i nivå med 2019

Totala radiolyssnandet vecka 21 är på samma nivå som 2019, med 7 490 000 unika veckolyssnare.

SR nådde 6 158 000 unika veckolyssnare vilket är en minskning på -2% jmf med föregående år samma vecka, men en ökning med +1% jmf med föregående vecka i år.

Kommersiell radio nådde 5 996 000 unika veckolyssnare vilket är en minskning med -3% jmf med samma vecka föregående år och +3% jmf med föregående vecka i år. RIX FM har fyra veckor i rad varit Sveriges största radiostation sett till räckvidd

Vanligtvis en liten nedgång för radiolyssnandet under semestermånaderna, men i och med restriktioner om att inte resa utomlands kan radiolyssnandet, framförallt i bil, påverkas positivt.

Utomhus – Naturen lockar fler och centralstationer och kollektivtrafiken tappar kraftigt

Google Mobility Report för Sverige 11 april 2020 visar en ökning på 84 procent sedan slutet av februari för aktivitet i områden som parker, trädgårdar, stränder, rastgårdar och friluftsområden. Givet de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har minskar såklart flödet i kommunaltrafiken, köpcentrum samt på gator och torg.

Marknadsledaren inom utomhusmediet, Clear Channel, har sedan Coronakrisen drabbade oss mätt flödet veckovis och håller oss uppdaterade löpande. Ganska naturligt så är det enligt de senaste siffrorna (vecka 20) kollektivtrafiken som tappat mest i flöde, 60%. Köpcentrum har tappat 38% och gatuplacerade ytor 21%. Detsamma gäller Ocean Outdoor som företrädelsevis har ytor på centralstationer och i köpcentrum som ni finner ett diagram från nedan.


Hårdast drabbat är centralstationer som enligt de senaste siffrorna tappat 65% av sitt flöde.

Vi läser magasin i större utsträckning

Mer tid hemma ger mer tid för läsning. Aller Media redovisar ett i flera fall trefaldigt ökat antal prenumerationer jämfört med samma period förra året. En bidragande faktor skulle kunna vara att flertalet av Allers titlar har en äldre målgrupp. Lösnummerförsäljningen har minskat en aning på flygplatser och centralstationer, men kompenseras av en ökning i livsmedelsbutiker.

Tillsammans med RAM har de gjort en djupdykning i hur läsandet påverkats sedan Corona och det visade sig att läsarna läser fler artiklar och mer noggrant än innan coronapandemin startade, en ökning med 10%. Viljan att fördjupa sig ytterligare och söka mer information om de ämnen man läst om har ökat med 32 procent. Även reklameffekten för tidskrifter har ökat under pandemin och kvinnor har blivit mer benägna att dela olika typer av innehåll.

Läsarna lägger ner mer tid på annonserna och i och med det upplever de också att de får ny information i högre grad. Köpintentionen har i snitt ökat med sex procent, från redan höga värden och återigen ser vi en önskan av att dela med sig av informationen man har tagit del av, viljan att rekommendera vidare har ökat med hela 17%.

Bonnier Magazines har framför allt månadsmagasin så där har man inte kunnat dra några slutsatser än.