Svenska Folket och Robotar – Svenskarnas attityder till Artificiell Intelligens

Vi på Scream är nästintill besatta av att förstå människor eftersom det är grunden till att lyckas med kommunikation. Därför har vi valt att ta fram rapporten Svenska folket och robotar tillsammans med Insight Intelligence, CGI, IBM och Postnord. En riksomfattande undersökning där vi tagit reda på hur svenskarnas kunskap om AI är, hur de ser på AI i sin vardag. Vi frågar också om deras inställning till AI, vad de ser som positivt och vad de är rädda för. Hur ser relationen ut mellan människa och maskin?

Resultatet av undersökningen är sammanfattat i en rapport som du kan ladda ner och läsa här

Vi gör även en presentation i ämnet där vi även pratar mer om hur du som marknadsförare kan närma dig AI i ditt jobb och påbörja resan i att använda AI för att förbättra och förenkla utvalda uppgifter inom marknadsföring och kommunikation.

Hör gärna av er till Sofie Westerstrand & Jonas Vahlne för information angående den kommande presentationen.