Välkommen till Loudly!

Tanken kring Loudly och vårt erbjudande växte fram i takt med att nya möjligheter öppnade sig kring digitala köp, styrningar och placeringar. Vi ville skapa en effektiv digitalbyrå som hade hjärtat i själva produktionen och med målsättningen att integrera design och budskap med köp och analys för att förbättra effekten för våra kunder, och låta varje spenderad krona ge bättre utväxling.

 

Vi erbjuder idag följande områden:

StrategiScream - Loudly

Vi arbetar med en mängd olika kunder vars behov också ser olika ut. Därför sätter vi tillsammans med våra kunder mål och utformar därefter strategier kring hur vi strukturerar och prioriterar budskap – d.v.s. vad vi säger till vem, hur och när.


ProduktionScream - Loudly

Vi arbetar med all typ av produktion för digitala kanaler. Finns det en skärm har vi oftast en lösning. Vi producerar både från scratch och gör anpassningar av redan befintligt material för att de ska fungera optimalt i digitala kanaler.


Scream - LoudlyOptimering

Vi integrerar design och budskap med de styrningar och placeringar vi köper. Genom att ta fram flera versioner av materialet har vi möjlighet att optimera utfallet under kampanjens gång och därigenom skapa bättre resultat för våra kunder.


AnalysScream - Loudly

Vi analyserar utfall och kommer med vidare rekommendation baserat på data och kan därigenom bygga ett löpande lärande tillsammans med våra kunder.


Vill du veta mer?
Kontakta Karin

karin.kraft@loudly.se
Tel + 46 70 516 99 19

Se webbsida