Året 2020 kommer alltid att förknippas med Covid-19 och när vi längre fram tänker tillbaka på det här året kommer vi förmodligen fortfarande att minnas hur pandemin formade våra dagliga liv och fick oss att förändra våra beteenden. Social distansering har fått oss att umgås med våra när och kära över video, förändrat hur vi konsumerar media och underhållning, och inte minst påverkat vad och hur vi handlar.

Pandemin har slagit hårt mot handeln och särskilt mot sällanköpskategorin, där hälften av företagen tappade 40% av sin omsättning när krisen slog till. Att näthandeln har slagit rekord under pandemin ser inte heller ut att kunna väga upp det betydande försäljningstappet i den fysiska handeln. Däremot har distanseringen påverkat vårt shoppingbeteende och gjort att näthandeln fått fäste i nya grupper av befolkningen, som exempelvis 30- och 40-talister där den digitala handeln har ökat med 157% och andelen som handlat mat online gått från 1% till 23%.

Kommer e-handeln ta en större del av handelskakan även efter pandemin?

När ett annat Coronavirus (MERS) spreds över delar av världen år 2015, drabbades Sydkorea särskilt hårt. Samtidigt såg landets e-handel en tydlig ökning där omsättningen för matshopping online ökade med 20% på en månad. Det som är intressant är att omsättningen stannade kvar nära den nya högre nivån även efter att smittspridningen helt avtagit. Det är därför inte en orimlig tanke att e-handeln i Sverige, som redan har en stark tillväxttakt (+19% 2019), kommer att accelerera ytterligare nu när nya grupper av befolkningen fått ett nytt shoppingbeteende.

Det är inte bara hur vi väljer att handla som har förändrats under krisen utan det gäller även för vad vi lägger våra pengar på. Vi är nog många som har känt ett minskat behov av att exempelvis hålla garderoben uppdaterad när hemmet förvandlats till det nya kontoret. Mode- (-21,4%) och skohandeln (-28,4%) är de kategorier som har drabbats allra hårdast av våra förändrade inköpsplaner, men även försäljningen i servicehandeln och bensinmackar (-17,6%) har drabbats kraftigt till följd av vår distansering och det minskade resandet.

Hur påverkar pandemin oss psykologiskt?

Pandemins störning kan även ha påverkat oss på ett mer psykologiskt plan. Effekten av denna störning blir möjligen inte lika omedelbar, men kan fortfarande bli kännbar för företag.

Undersökningar och forskning visar att betydande livshändelser som innebär en förändring av våra liv har förmågan att förändra våra inköpsvanor och få oss att prova nya varumärken och produkter. En av orsakerna till detta är att upplevd osäkerhet får oss att omedvetet utvärdera våra beteenden och våra behov.

Den andra effekten av ett livsevent är att de har potentialen att bryta upp invanda rutiner och vanor. Vi kanske rör oss i andra områden än tidigare, handlar på andra tider eller på andra sätt än tidigare. De här förändrade vardagen skapar nya rutiner som kan göra att tidigare lojala kunder väljer andra alternativ och nya kunder förhoppningsvis tillkommer.

Millennials och Generation Z är särskilt berörda konsumentgrupper

Unga vuxna är en grupp som historiskt sätt drabbas hårt under en lågkonjunktur och som därmed skapar nya rutiner; många blir arbetslösa och tvingas minska sina utgifter, samtidigt som den mentala ohälsan ökar. Under 2019 utgjorde Generation Z och Millennials närmare hälften av världens befolkning (46%) vilket gör dem till en viktig konsumentgrupp för många företag.

Samtidigt tvingas nu företagen anpassa sitt erbjudande till målgruppernas förändrade behov och köpbeteende, det visar en studie från Euromonitor.

Hur har varumärken anpassat sig till vårt förändrade beteende?

Varumärken som snabbt svarar på de direkta behoven hos konsumenterna under krisen kan få ökad uppmärksamhet och popularitet. Det innebär till exempel att man anpassar sig till ett nytt sparsamhetstänkande hos sin målgrupp och att man tänker syfte före vinst där man erbjuder relevanta produkter/tjänster som adderar värde och underlättar konsumenternas nuvarande situation. Och självklart behöver man öka/fortsätta med sin närvaro online.

Snapchat – Here for you

Flera populära plattformar och appar har börjat lyfta frågor inom mental hälsa, som ett svar på utvecklingen av den mentala ohälsan bland unga. Snapchat lanserade Here For You, en funktion som ger Snapchattare tillgång till expertresurser när de söker efter ämnen relaterade till mental hälsa och välmående.

Apple lanserar en budget-Iphone

Apple har tagit fram en ny budgetmobil som är betydligt billigare än de andra modellerna, något som självklart tilltalar personer med försämrad privatekonomi (även om detta inte är ett direkt svar på den pågående lågkonjunkturen så är lanseringen samtidigt väldigt bra tajmad).

Nya skor som hyllar pandemins hjältar

Ett vietnamesiskt skomärke, Biti’s, har tagit fram sneakers där de hyllar pandemins hjältar genom att dekorera skorna med bilder på doktorer, matleverantörer, piloter etc.

Om du har frågor kring hur just era målgrupper har påverkats av corona-pandemin, och vad detta innebär för ert företag, så bollar vi på Scream gärna detta tillsammans med er.