Vårt medieanvändande förändras nu mycket, nyheter och sociala medier är högintressant och digitalt och rörligt ökar, några exempel nedan:

 • TV-tittandet ökar, i Kina ökade linjära snitt-tittandet med runt 50%
 • TV4 play dubblat antal starter senaste dagarna, 46% upp hittills i mars jmf med 2019.
 • Aftonbladet  – dubblat antal starter i AB TV 14 mars, 44% upp hittills i mars.
 • DI  – i måndags över 8 milj sidvisningar, 73% över en snitt-måndag.
 • Social får vi inga generella siffror ifrån, men nyhetsinhämtandet är stort i de kanalerna i yngre grupper framför allt, och när vi inte får ses live så blir sociala kanaler ännu viktigare

OOH, flygplatser, kollektivtrafik lider såklart mest bland medierna av den minskade rörligheten idag.

Men det finns alltså även bra möjligheter och räckvidder i media nu!

Några saker att tänka på i dessa tider:

 • Tonen i kommunikationen är viktig, tänk väl igenom budskapen!
 • Jobba med varumärke snarare än försäljning nu, sälj får komma senare
 • Fokusera på vad kunderna vill ha nu, vad funderar de på, kan vi hjälpa till med något?
 • Kan vi bidra till samhället på något vis?
 • Kan vi knyta an till situationen utan att intrycket blir att vi profiterar på den?
 • Det kommer finnas mer tid att läsa content

För kunder inom resor, nöjen, sport, restaurang och fysisk handel är effekterna tyvärr mycket kännbara och kräver stora ingrepp i verksamhet och kommunikation. Men för andra finns fortsatt ett stort värde i att nå ut. Situationen kommer inte vara för evigt, och som vi lärde oss i skolan kan man vinna mark genom att vara konsekvent och hålla i sin kommunikation även genom osäkrare tider.

Hör av dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp med kommunikationsfrågor!